PAG-AARAL SA PAMBUNGAD AT PAGHAHANDOG NG NOLI ME TANGERE

Pambugad ng Noli:

Ano? Hindi ba kayang makapagtatanghal sa inyong mga dulaan ang isang Ceasar. Tanging bang ang maitatanghal lamang dito ay ang isang Achilles, ang isang Orestes, isang Andromeda?

Wala na ba tayong mapapanood kung hindi mga pulitiko ng bayan, mga pari, sindikato ng kalakalan, at maaring mga kalihim, alperes, komandate ng kabayuhan.

Subalit sabihin mo, ano ang dakilang bagay na magagawa ng mga alibughang ito? Panggagalingan ba sila ng dakilang gawa?
SCHILLER

Mga Kahulugan ng Pambungad at Dedikasyon ng Noli
(paki-click ang link sa itaas)

Pagkilala:
Ang larawan ay hiniram mula sa:
cecilhanibal.wordpress.com/tag/schiller/

No comments:

Post a Comment