KABANATA 10 - ANG BAYAN


Ang unang siyam na Kabanata ng NMT ay nakalugar sa Kamaynilaan at sa kabanatang ito ay pasisimulan ni Rizal ang paglalarawan ng bayan ng San Diego na siyang iikutan ng nobela.

Sa pag-aaral sa kabanatang ito ay malalaman ninyo kung saan kinuha ni Rizal ang pangalan ng bayan ng San Diego.

Kabanata 10 - Ang Bayan
Paki-click po ang link sa itaas

Ang larawan ay mula sa:
Smithsonian Institution Research Information System
http://www.siris.si.edu/

No comments:

Post a Comment