KABANATA 33 - MALAYANG KAISIPAN


“Hindi ako nagsasabi ng malabo, tinitiyak kong malinaw ang aking sinasabi. Upang kayo ay maligtas ay kailangang akalain ng inyong mga kalaban na kayo’y hindi handa.”
Si Ibarra ay napaurong. “Ang aking mga kalaban? Mayroon akong kalaban?”
“Lahat tayo ay may kalaban, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa tao, mula sa pinaka-mahirap o maging ang lalong mayaman at makapangyarihan! Ang tunggalian ay batas ng buhay!”
Tahimik na napatingin si Ibarra kay Elias. “Kayo ay hindi piloto, ni hindi taga-bukid…”

KABANATA 33 - MALAYANG KAISIPAN

No comments:

Post a Comment