KABANATA 32 - ANG KALO


“Marahil, balang araw, kapag ang gusaling ito na ngayon ay sinisimulan, ay gawa na, at sa pagdating ng panahon dahil sa katandaan, pagkatapos dumaan ang maraming kasawian ay bumagsak at magkadurug-durog dahil sa hampas ng Kalikasan o sa mapanirang kamay ng tao, at sa ibabaw ng mga labi/ruin ay tumubo ang mga lumot at damo; pagkatapos, kapag pinawi na nang panahon ang damo, ang lumot at ang mga labi at ikalat ng hangin ang kanyang mga abo at malimutan na sa mga pahina ng Kasaysayan ang alaala tungkol sa kanya at sa mga taong sa kanya ay gumawa, na matagal nang nalimot ng tao; marahil, kapag ang mga lipi ay nangalibing na at nawala na kasama ng balat/crust ng lupa, ay mailalabas sa loob ng bato ang mga lihim at talinhaga, kung matamaan ng panghukay ng isang minero ang bato, dahil sa hindi sinasadyang pagkakataon.

KABANATA 32 - ANG KALO

No comments:

Post a Comment