KABANATA 9 - MGA BAGAY-BAGAY NG BAYAN

Ang kabanatang ito ay nakasentro sa pag-uusap ng dalawang prayleng Dominicano ukol at sa kanilang usapan ay waring pinagkumpisal ni Rizal ang dalawang prayle sa kanilang mga interest pinansiyal sa bayan.

Kabanata 9 - Mga Bagay-bagay ng Bayan
Paki-click po ang link sa itaas

Larawan mula sa salin ng NMT ni Pascual Poblete

No comments:

Post a Comment