KABANATA 20 - PULONG SA TRIBUNAL


“Lubhang madali!” sagot ng binata. “May dala ako ritong dalawang dula, na tiyak na aariing mabuti at mainam ng tumpak na pang-unawa ng mga kagalang-galang na matatandang nagkakatipon dito. Ang pangalan ng isa’y ‘Ang paghahalal ng Kapitan sa Bayan,’ ito ay isang komedyang tuluyan na may limang yugto, na sinulat ng isa sa mga kaharap. Ang isa naman ay may siyam na yugto, dulang kababalaghan at may kaayusang satiriko, na sinulat ng isa sa mga mahuhusay na makata ng lalawigan at ang pamagat ay ‘Mariang Makiling.’ Sa pagkakakita naming magiging mabagal ang pagtatalo tungkol sa paghahanda ng pista, at sa takot na kapusin sa panahon, ay lihim naming hinanap ang aming mga taong magsisilabas at pinapag-aral namin ng kani-kanilang mga gagampanan. Inaantay naming ang isang linggong pagsasanay ay sapat na upang kanilang magampanang mabuti ang kani-kanilang tungkulin. Ang bagay na ito, mga ginoo, bukod sa bago, makabuluhan at karapat-dapat ay may isa pang kabutihan, ang di-pangangailangan ng malaking gugulin: hindi tayo mangangailangan ng mga kagayakan, magagamit ang mga kasuutan natin; ang mga karaniwang gamit.”

Kabanata 20 - Pulong sa Tribunal

No comments:

Post a Comment