KABANATA 41 - DALAWANG DALAW


Si Ibarra ay bagabag ang isipan at hindi makatulog; kaya upang malibang at mapalayo ang malulungkot na pag-iisip na lalong lumalaki sa gabi[1] ay pumasok sa ulila niyang gabinete at hinarap ang paggawa. Inabot siya ng pagliliwanag na naghalo ng ilang gamot at inilalagay niya sa ilang putol na kawayan at iba pang bagay, na pagkatapos ay inilalagay sa mga botelyang tinatakpan ng lacre at nilalagyan ng panandang bilang.

KABANATA 41 - DALAWANG DALAW

No comments:

Post a Comment