KABANATA 48-ANG TALINHAGA


Gaya ng nasabi ni Lucas ay dumating kinabukasan si Ibarra.[1] Ang una niyang pinuntahan ay ang pamilya ni Kapitan Tiyago upang makita si Maria Clara at ipaalam na ibinabalik na siyang muli ng Arsobispo sa simbahan: may dala siyang isang sulat tagubilin ng Arsobispo para sa kura. Ang gayon ay labis na ikinatuwa ni Tia Isabel sapagkat mahal din naman sa kanya ang binata at hindi pumapayag na ang kanyang pamangkin ay makasal kay Linares. Si Kapitan Tiyago ay wala sa bahay.
“Tuloy kayo,” sabi ni Tia Isabel sa kanyang salitang may halong kaunting Kastila, “Maria, si Ginoong Crisostomo ay nasa loob na naman ng biyaya ng Diyos; deskomulgado[2] na siya ng Arsobispo.”

KABANATA 48-ANG TALINHAGA

No comments:

Post a Comment