KABANATA 18 MGA KALULUWANG NASA PARUSA“Ako na ang bahalang mag-alis sa sarili ko doon,” ang sagot ni Manong Pedro nang buong tiwala sa loob. “Napakaraming kaluluwa ang nakuha ko sa apoy! Napakaraming santo ang nagawa ko! At saka ang isa pa, kahit nasa bingit na ako ng kamatayan ay maaari pang magtamo ako, kung aking iibigin, ng hindi bababa sa pitong plenarya, at maaari pa akong makapagligtas sa iba, samantalang ako’y naghihingalo!” At matapos masabi ito ay lumayong nagmamalaki.


Kabanata 18 - Mga Kaluluwang Nasa Parusa

No comments:

Post a Comment