KABANATA 21 - KASAYSAYAN NG ISANG INA


Nagtatakbo si Sisa patungo sa kanyang bahay, na taglay ang pagkalito na nangyayari sa tao kapag nasa gitna ng isang kasawian at walang sukat lumingap sa atin at tinatakasan tayo ng pag-asa. Kapag nangyayari ang gayon ay parang nagdidilim ang lahat ng bagay sa paligid natin, at kung makakita tayo ng isang munting ilaw na nagniningning sa malayo ay tumatakbo tayong patungo sa kanya, siya ay ating hinahabol nang di pinupuna kung sa gitna ng daan ay may isang bangin. Nais na iligtas ng ina ang kanyang mga anak, ngunit paano? Ang mga ina ay hindi nagtatanong ng pamamaraan kapag ang ang kanilang mga anak ay nasa panganib.


Kabanata 21 - Kasaysayan ng Isang Ina

No comments:

Post a Comment